Ką veiksi vakare?


Tapybos kursai "Ramių bičių" menų studijoje

Meno stebėjimas, interpretavimas ir vertinimas - XX a. ir XXI a. kūrinių idėjos, koncepcijos, raiškos būdai studijos dalyvių kūrybos įkvėpimo šaltinis; stebint, interpretuojant ir vertinant meno kūrinius ieškoma šiuolaikinės ir praeities meninės raiškos sąsajų - taip susipažįstama su kultūriniu paveldu, įsitraukiama į kultūros tradicijas.

Tikslas - ugdyti dvasines, kūrybines ir fizines išgales, padėti įgyti bendrąją meninę kompetenciją, reikalingą savarankiškai ir aktyviai dalyvauti meninėje kūryboje ir šiuolaikiniame kultūriniame gyvenime.

Studijos dalyviams siūlomos užduotys, kurios padeda suvokti, kad tapyba yra ne tik emocinė saviraiška, bet ir sąmoninga, intelektualių pastangų reikalaujanti kūrybinė veikla. Ugdomas gebėjimas argumentuotai apginti savo idėją, pasirinktą vaizdavimo būdą (panašumo siekimą arba savąjį emocinį požiūrį), prisiimant atsakomybę už savo sprendimus ir gerbiant kitų požiūrį, nuostatas.

Meninis ugdymas yra svarbus veiksnys kuriant kultūroje orientuotą ir kūrybingą visuomenę. Kūrybinė meninė raiška stimuliuoja vaizduotę, kūrybingumą, emocinį intelektą, skatina kritinį mąstymą ir požiūrių įvairovę.

Žemaitijos g. 11, Vilnius
+37067098725
www.menustudija.lt