Ką veiksi vakare?


Soros international House kalbų mokykla

SOROS INTERNATIONAL HOUSE savo organizacine struktūra bei mokymo turiniu atitinka aukščiausius reikalavimus, keliamus užsienio kalbų mokykloms: užsiėmimuose taikomi interaktyvūs ir naujausi mokymo metodai, modernūs vadovėliai, gausi dalomoji medžiaga, garso ir vaizdo įranga, multimedijos produktai.

Mokymo ir mokymosi sėkmę užtikrina preciziškas studentų paskirstymas į grupes pagal jų žinių lygį, įvadinis ir pažangos testai, aiškiai apibrėžtas kiekvienos pamokos tikslas ir turinys, įvairios namų užduotys.

Konstitucijos pr. 23, Vilnius
+37060020636
www.sih.lt