Ką veiksi vakare?


Lingua Perfecta

Vienas kalbos lygis išsamiai išstudijuojamas per 120 akademinių valandų (vienas ciklas), kurios yra padalintos į tris sesijas po 40 akademinių valandų (Jūs galite pasirinkti lankyti visas vieno kalbos lygio sesijas arba atskirai po vieną 40 akademinių valandų sesiją). Baigusiems sesiją išduodami pažymėjimai, patvirtinantys, kad išklausėte atitinkamo lygio ir trukmės sesiją (pagal Kalbų mokėjimo metmenis Europoje).

Laisvės al. 101A, Kaunas
+37061801380
www.linguaperfecta.lt