Istorijos kursai “Istorijų (re)konstravimo laboratorija”

Paskaitų, kurios dažnai virs diskusijomis arba knygų ir filmų aptarimais, metu didžiausias dėmesys bus skiriamas XXI a. žmogaus santykio su praeitimi būdams apibrėžti, keliant klausimą - kaip žinios arba nuomonės apie tai kas įvyko prieš daugelį metų padeda, o gal trukdo mums gyventi dabartyje?

"Laboratorijos” dalyviai turės galimybę pažvelgti į istoriją ne kaip į didžiulį faktų ir istorinių asmenybių vardų "seifą”, o kaip į gyvą, nuolat (at)kuriamą pasakojimą, kuris atlieka keletą svarbių funkcijų: padeda žmogui ir visuomenei konstruoti savo tapatybę; leidžia reikštis ir konkuruoti tarpusavyje skirtingoms atminties formoms; sukuria galimybę užmegzti dialogą su kitais; atveria erdvę intelektualiniams ir meniniams žaidimams.

Musustudija.lt organizuojami kursai vyksta jaukiose patalpose, nedidelėse (maks. 12 žmonių) grupelėse patogioje miesto vietoje 10 kartų po 1.5val. Vilniuje įsikūrusi laisvalaikio studija siūlo vertingai praleisti vakarą po darbo - pailsėti ir pakartoti, pagilinti žinias meno, kino, muzikos, teatro, istorijos, literatūros, mados istorijos srityse.

Įsitaisę ant sofos su arbatos puodeliu dalyviai klausosi žinomo meno, kino ar kitos kultūros srities profesionalo paskaitos, dalyvauja diskusijose ir aptaria aktualius kultūrinius įvykius. 

Paskaitos skirtos žmonėms, kuriems nepakanka to, jog jie yra geri savo profesijos žinovai - jie yra smalsūs ir atviri žinioms, domisi praeitimi, supančiu pasauliu, siekia tobulėti. "Mūsų studija" - tai vieta, kurioje ugdoma ir formuojama išprususi auditorija teatrams, koncertų ir kino salėms, muziejams ir galerijoms.

A. Jakšto g. 9, Vilnius
+37061824746
www.musustudija.lt