Ką veiksi vakare?


Dailės kursai

Užsiėmimuose lankytojai teoriškai ir praktiškai susipažins su meninės raiškos (kompozicijos ir spalvotyros) svarba, įvairiomis piešimo ir tapybos technikomis, dizaino pradmenimis ir jų teikiamomis galimybėmis kuo įvairiapusiškiau ir laisviau perteikti individualias kūrybines idėjas. Išklausęs teorinį kursą ir dalyvavęs praktiniuose užsiėmimuose klausytojas sugebės išlaisvinti savo kūrybinę fantaziją, taikyti kelias technikas vienu metu tam, kad geriau pavyktų išreikšti savo kūrybinę idėją.

Vilniaus g. 22, Vilnius
+37060022530
www.zinija.lt